Оголошено конкурс на здобуття міської стипендії молодим науковцям

  • 02.01.2019

Для підтримки та розвитку творчого потенціалу молодих вчених, забезпечення їхньої активної участі у сфері наукової та науково технічної діяльності, збереження розвитку інтелектуального потенціалу оголошується конкурс на здобуття міської стипендії молодим науковцям наукових установ та вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Стипендія присуджується за особливі досягнення у галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які забезпечують реалізацію стратегічних цілей, завдань, пріоритетів і напрямків сталого економічного та соціального розвитку м. Херсона.

Претенденти на отримання стипендії висуваються з числа молодих учених, які проводять наукові дослідження з пріоритетних напрямків розвитку м. Херсона та Херсонської області і збагатили їх визначними науковими здобутками. За результатами конкурсу призначається 3 міських стипендії талановитим молодим вченим, які успішно пройшли захист кандидатських дисертацій. Загальний розмір стипендії складає  30 тис. грн.  Стипендія призначається  за рахунок коштів міського бюджету у рамках Міської програми “Молодь Херсона” на 2015/2020 роки.

Вік претендентів на отримання стипендії станом на проведення конкурсного відбору не повинен перевищувати 35 років.

Стипендія не може призначатися повторно.

Висування претендентів на отримання стипендій здійснюють вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради наукових установ, вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації за письмовими рекомендаціями не менше ніж двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими дослідженнями та здібностями претендента на зазначену стипендію. Рішення про висування претендента на отримання стипендії приймається на засіданні вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи, вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації таємним голосуванням за умови, що за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх членів вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради.

На підставі рішення вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукові установи, вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації готують клопотання про висунення претендентів на отримання стипендій, в якому зазначаються їхні основні наукові здобутки, науковий рівень, значимість результатів проведених ними досліджень для соціально – економічного розвитку м. Херсона і визнання цих результатів в Україні. Клопотання готується на бланку наукової установи, вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації, підписується її керівником (директором, ректором) і скріплюється печаткою. До клопотання обов’язково додаються такі матеріали:

  • Витяг з протоколу вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи, вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації про висунення претендентів на отримання стипендії, підписаний її керівником та вченим секретарем і скріплений печаткою. До витягу з протоколу обов’язково додається склад вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи, вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації із зазначенням дати її створення;
  • Копія протоколу таємного голосування вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи, вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації з підписами членів лічильної комісії, що засвідчується підписом вченого секретаря наукової установи;
  • Копія реєстраційної картки науково-дослідницької роботи, у виконанні якої бере участь претендент на отримання стипендії;
  • Коротка анотація роботи (обсягом до 2-ох сторінок), яку виконує претендент на отримання стипендії;
  • Особовий листок по обліку кадрів претендента на отримання стипендії;
  • Список наукових публікацій претендента за 5 років на отримання стипендії, засвідчений проректором з наукової роботи наукової установи вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації;
  • Копія диплома кандидата наук.

Претенденти на отримання стипендії, які успішно пройшли захист докторської дисертації, до вищезазначених матеріалів додають витяг з протоколу засідання спеціалізованої вченої ради для захисту докторських дисертацій про прийняття до розгляду його дисертації на здобуття вченого ступеня доктора наук.

Стипендії призначаються розпорядженням міського голови за рекомендацією комісії, що створюється при управлінні молоді та спорту Херсонської міської ради.

Документи на участь у конкурсі на здобуття міської стипендії молодим науковцям необхідно подати до 15 лютого 2019 року в управління молоді та спорту Херсонської міської ради  (вул. Гімназична, 7).