Схвалено Концепцію Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021-2025 роки

  • 24.12.2020

Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021-2025 роки» прийнято на засіданні Уряду. Про це повідомив Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

«Концепцію розроблено з метою створення можливостей для самореалізації та розвитку потенціалу молоді в Україні, її участі та інтеграції у суспільне життя. Реалізація поставлених завдань не тільки підвищить рівень компетентностей серед української молоді, а й сприятиме розвитку культури волонтерства, залученню молоді до процесів ухвалення рішень», – підкреслив Вадим Гутцайт.

Пріоритетні завдання здійснюватимуться шляхом:

1) сприяння створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства;

2) забезпечення функціонування молодіжних центрів;

3) реалізації програм для підготовки фахівців, які працюють з молоддю, у тому числі програми «Молодіжний працівник»;

4) здійснення комплексу експертно-аналітичних, організаційних, впроваджувальних і підсумкових оціночних заходів;

5) консолідованої співпраці органів державної влади і органів місцевого самоврядування у партнерстві з інститутами громадянського суспільства, установами і закладами та фахівцями, що працюють з молоддю, молодіжними центрами, молодіжними працівниками, молодіжними консультативно-дорадчими органами, органами учнівського та студентського самоврядування, міжнародними організаціями, представниками роботодавців, бізнес сектору, та узгодженості їх дій з реалізацією міжнародних, регіональних та місцевих молодіжних програм;

6) здійснення міжнародного молодіжного співробітництва, сприяння інтеграції молоді у світову та європейську молодіжну спільноту, взаємодія громадських організацій та української молоді діаспори з молодіжними громадськими організаціями України, впровадження найкращих міжнародних практик та інструментів у роботі з молоддю, співпраця із міжнародними та зарубіжними партнерами;

7) проведення інформаційно-просвітницьких кампаній для інформування молоді, у тому числі вразливих категорій молоді, про можливості, наявні та нові інструменти, її права та обов’язки з метою її розвитку, участі та інтеграції у суспільне життя.

Завдання та заходи Програми будуть сприяти розвитку молоді та усуненню бар’єрів, щоб жодна з її груп, незалежно від статі, віку, місця проживання, психологічних і фізичних здібностей, інвалідності та інших ознак у всіх сферах життєдіяльності не була прямо чи опосередковано виключена із суспільства та мала можливість реалізувати в Україні свій потенціал.

Очікуваними результатами Концепції Програми є:

– збільшення відсотка молоді до 25% (зараз 16,7%), яка бере участь у суспільному житті;

– зменшення відсотка молоді до 25% (зараз 56%), яка не бере жодної участі в суспільному житті;

– збільшення відсотка молоді до 50% (зараз 27,3%), яка користується різними формами та знає про різні інструменти участі.

Наступним кроком Мінмолодьспорту буде розроблення спільно з партнерами відповідної Програми, яка включатиме конкретні заходи для виконання пріоритетних завдань у молодіжній сфері на наступні 5 років.