Нормативна база

Рішення Херсонської міської ради:

Рішення міської ради №2283 від 21 грудня 2019 р. Про внесення змін до Міської програми “Молодь Херсона” на 2015/20 роки

Рішення міської ради №1816  від  21.12.2018 “Про внесення змін до розділу 7 міської програми «Молодь Херсона» на 2015/20 роки”

Рішення міської ради №1191 від 23 лютого 2018 р. “Про внесення змін до розділу 7 міської програми «Молодь Херсона» на 2015/20 роки”

Рішення міської ради №1702 від 20 лютого 2015 р. “Про затвердження Міської програми «Молодь Херсона» на 2015/20 роки”

Закони України:

від 05.02.1993 № 2998-XII «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»;

від 01.12.1998 № 281-XIV «Про молодіжні та дитячі громадські організації»;

від 07.12.2017 № 2233-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо включення до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, видатків на підтримку діяльності молодіжних центрів)»;

постанова Верховної Ради України від 23.02.2017 № 1908–VIII «Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: «Ціннісні орієнтації сучасної української молоді»;

Укази Президента України:

від 02.08.2000 № 945 «Про гранти Президента України для обдарованої молоді»;

від 28.03.2008 № 279 “Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні”;

від 06.01.2010 № 6 «Про деякі заходи щодо сприяння вирішенню актуальних питань молоді»;

від 27.09.2013 № 532 «Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року»;

12.06.2015 № 334 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді»;

від 18.05.2019 № 286 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання»;

постанови Кабінету Міністрів України:

від 21.11.2007 № 1333 «Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України»;

від 12.10.2011 № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»;

від 22.02.2012 № 116 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій»;

від 22.07.2015 № 524 «Про утворення Міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного виховання»;

від 18.02.2016 № 148 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

від 07.12.2016 № 999 «Про затвердження Типового положення про Координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при місцевій державній адміністрації»;

від 09.12.2015 № 1016 «Угода між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви»;

від 09.12.2015 № 1017 «Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю»;

від 20.12.2017 № 1014 «Про затвердження типових положень про молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному центрі»;

від 18.12.2018 № 1198 «Про затвердження типових положень про молодіжні консультативно-дорадчі органи»;

від 20.03.2019 № 246 «Про утворення державної установи «Всеукраїнський молодіжний центр» та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

розпорядження Кабінету Міністрів України:

від 11.04.2018 № 281-р «Про схвалення Концепції підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в Україні»;

від 18.10.2018 № 743 «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 – 2020 роки»;

від 20.03.2019 №171-р. «Про затвердження плану заходів на 2019-2022 роки з реалізації Концепції підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в Україні»;

накази Міністерства молоді та спорту України:

від 03.03.2016 № 808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері» зареєстрований у Міністерстві юстиції 25.03.2016 за № 453/28583;

від 18.04.2016 № 1461 «Про затвердження форми пропозиції та Критеріїв висунення кандидата на присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України12.05.2016 за № 710/28840;

від 04.07.2016 №2643 «Про затвердження Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.07.2016 за № 937/29067 (із змінами);

від 16.11.2016 №4297 «Про затвердження Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за №1498/29628

від 03.08.2017 № 3284 «Про затвердження Національного знаку якості та критеріях якості для молодіжних центрів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України28.08.2017за № 1061/30929;

від 19.09.2018 № 4334 «Про затвердження Порядку реалізації програми «Молодіжний працівник», зареєстрований у Міністерстві юстиції України18.10.2018 за № 1178/32630;

від 01.04.2019 № 1621 «Про утворення державної установи «Всеукраїнський молодіжний центр»;

від 02.04.2019 № 1648 «Про затвердження Примірних штатних нормативів чисельності працівників молодіжних центрів»;

від 05.04.2019 № 1740 «Про затвердження Порядку формування календарного плану заходів щодо реалізації державної політики з питань молоді», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.04.2019 за № 437/33408;

від 17.04.2019 № 1905 «Про затвердження Положення про національний конкурс «Молодіжна столиця України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України10.05.2019за № 482/33453.