Нормативна база

Рішення Херсонської міської ради:

Рішення міської ради №2283 від 21 грудня 2019 р. Про внесення змін до Міської програми “Молодь Херсона” на 2015/20 роки

Рішення міської ради №1816  від  21.12.2018 “Про внесення змін до розділу 7 міської програми «Молодь Херсона» на 2015/20 роки”

Рішення міської ради №1191 від 23 лютого 2018 р. “Про внесення змін до розділу 7 міської програми «Молодь Херсона» на 2015/20 роки”

Рішення міської ради №1702 від 20 лютого 2015 р. “Про затвердження Міської програми «Молодь Херсона» на 2015/20 роки”

Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2998-12

Закон України «Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-20

Указ Президента України від 28.03.2008 № 279 “Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/279/2008

Указ Президента України від 6 січня 2010 р. № 6 «Про деякі заходи щодо сприяння вирішенню актуальних питань молоді»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/6/2010

Указ Президента України від 27.09.2013 № 532 «Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/532/2013;

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 148 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/148-2016-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 № 116 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116-2012-%D0%BF

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері» зареєстрований у Міністерстві юстиції 25.03.2016 за № 453/28583

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0453-16

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 05.04.2019 № 1740 «Про затвердження Порядку формування календарного плану заходів щодо реалізації державної політики з питань молоді», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.04.2019 за № 437/33408

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0437-19.

Підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій

Закон України від 01.12.1998 № 281-XIV «Про молодіжні та дитячі громадські організації»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/281-14;

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1049-2011-%D0%BF;

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 № 116 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116-2012-%D0%BF;

Обміни молоддю між Україною та Литвою

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1016 «Про затвердження Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1016-2015-%D0%BF;

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 16.11.2016 №4297 «Про затвердження Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за №1498/29628

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1498-16.

Обміни молоддю між Україною та Польщею

Постанова Кабінет Міністрів України від 09.12.2015 № 1017 «Про затвердження Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2015-%D0%BF;

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 04.07.2016 №2643 «Про затвердження Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.07.2016 за № 937/29067 (із змінами)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-16.

Розвиток молодіжних центрів

Закон України від 07.12.2017 № 2233-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо включення до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, видатків на підтримку діяльності молодіжних центрів)»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2233-19;

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 № 1014 «Про затвердження типових положень про молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному центрі»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1014-2017-%D0%BF;

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.08.2017 № 3284 «Про затвердження Національного знаку якості та критеріях якості для молодіжних центрів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України28.08.2017за № 1061/30929

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1061-17;

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 01.04.2019 № 1621 «Про утворення державної установи «Всеукраїнський молодіжний центр»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246-2019-%D0%BF;

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 02.04.2019 № 1648 «Про затвердження Примірних штатних нормативів чисельності працівників молодіжних центрів»

https://www.auc.org.ua/sites/default/files/sectors/u-140/shtatni_normatyvy_molodizhni_centry.pdf.

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2019 № 246 «Про утворення державної установи “Всеукраїнський молодіжний центр” та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246-2019-%D0%BF;

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 30.07.2019 № 3884, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 19.08.2019 № 951/33922 «Про затвердження Умов оплати праці працівників молодіжних центрів».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0951-19.

Підготовка фахівців у молодіжній сфері

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 19.09.2018 № 4334 «Про затвердження Порядку реалізації програми «Молодіжний працівник», зареєстрований у Міністерстві юстиції України18.10.2018 за № 1178/32630.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1178-18.

Цікава бібліотека для фахівців, які працюють з молоддю

http://youth-worker.org.ua/library/

Розвиток молодіжних консультативно-дорадчих органів

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1198 «Про затвердження типових положень про молодіжні консультативно-дорадчі органи»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1198-2018-%D0%BF.

Розвиток дитячого руху

Розпорядження КМУ від 11.04.2018 № 281-р «Про схвалення Концепції підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в Україні»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/281-2018-%D1%80;

Розпорядженням КМУ від 20.03.2019 №171-р. «Про затвердження плану заходів на 2019-2022 роки з реалізації Концепції підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в Україні»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/171-2019-%D1%80.

Визначення найкращого міста для життя молоді

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 17.04.2019 № 1905 «Про затвердження Положення про національний конкурс «Молодіжна столиця України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України10.05.2019за № 482/33453

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0482-19.

Обміни студентами між різними регіонами України

Спільний наказ Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України від 04.07.2019 № 3404/930 «Про затвердження Порядку здійснення національних обмінів студентами між різними регіонами України «GOxChange», зареєстрований у Міністерстві юстиції України25.07.2019за № 823/33794.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0823-19

Підтримка обдарованої молоді

Указ Президента України від 02.08.2000 № 945 «Про гранти Президента України для обдарованої молоді»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/945/2000.

Заохочення молоді

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1333 «Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1333-2007-%D0%BF;

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 18.04.2016 № 1461 «Про затвердження форми пропозиції та Критеріїв висунення кандидата на присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України12.05.2016 за № 710/28840

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0710-16.

Аналітика у молодіжній сфері:

Дослідження:

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/362

Доповіді про становище молоді в Україні:

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/202

Міжнародні документи:

Цілі сталого розвитку в Україні

https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825

http://sdg.org.ua/ua/sdgs-and-governments

Документи ЄС

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованій Законом України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF

Молодіжна стратегія Європейського Союзу (EU Youth Strategy), затверджена Резолюцією Ради ЄС від 26 листопада 2018 року

Біла книга Європейської комісії – новий поштовх європейській молоді

Посібник програми «Еразмус+» від 26 лютого 2020 року

Документи ООН

Стратегія ООН щодо молоді на період до 2030 року від 24 вересня 2018 року (Youth2030: The United Nations Strategy on Youth)

Підсумковий документ «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року», затвердженому на Саміті Організації Об’єднаних Націй зі сталого розвитку в 2015 році;

Резолюція Ради Безпеки ООН 2250 «Молодь, мир, безпека» від 09 грудня 2015 р.

Оперативна стратегія ЮНЕСКО з питань молоді на 2014-2021 рр

Рада Європи

Переглянута Європейська хартія про участь молоді в місцевому тарегіональному житті

Хартія про освіту демократичного громадянства та освіту з прав людини (Рекомендація CM / Rec (2010) 7)

Резолюція CM/Res (2020)2 про стратегію молодіжного сектору Ради Європи до 2030 року

Додаткові ресурси щодо молодіжної роботи: https://www.coe.int/en/web/youth/youth-policy-resources

Ресурси Ради Європи українською мовою:

Інструмент самостійної оцінки молодіжної політики

КОМПАС: Посібник з освіти з прав людини з молоддю

Портфоліо молодіжної роботи Ради Європи

Закладинки: посібник для боротьби з мовою ненависті через освіту з прав людини

Посібник з Переглянутої Європейської хартії про участь молодих людей у місцевому та регіональному житті