Про службу у справах дітей

Служба у справах дітей є структурним підрозділом управління молоді та спорту Херсонської міської ради.

У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами та іншими актами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Херсонської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами начальника управління молоді та спорту, іншими нормативними актами, а також положенням про службу у справах дітей.

Основна функція служби – допомога у створенні дитячих будинків сімейного типу.

Основними завданнями служби у справах дітей управління молоді та спорту Херсонської міської ради є: забезпечувати своєчасне виявлення, облік, проведення соціального інспектування сімей, які не спроможні виконувати виховні функції. У разі неможливості проживання дітей з батьками, забезпечувати їх своєчасне вилучення та подальше влаштування до відповідних закладів, обов’язково враховуючи думку дитини, індивідуальні характеристики, сімейну ситуацію та соціальну історію.

Відповідно до Закону України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”:

  • забезпечувати, за умови втрати дитиною батьківського піклування, першочергове її влаштування в сім’ї громадян України (пріоритет – національне усиновлення), під опіку або піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;
  • забезпечувати інформаційну підтримку вирішення актуальних питань сімейної політики, пропаганду влаштування у сім’ї дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • вдосконалювати систему соціальної роботи з сім’ями, що мають дітей і опинилися в складних життєвих обставинах;
  • створювати умови для утвердження в суспільстві сімейних цінностей, матеріального забезпечення сімей з дітьми, забезпечення їх морального здоров’я, виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству;
  • запобігати соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей.

Службою реалізується Міська програма «Діти Херсона» на 2016 – 2020 роки.

Години прийому: з 9:00 до 16:00 протягом тижня

Телефон: 45-47-19

E-mail: ssd_kherson@ukr.net

Начальник служби: Віра Іванівна Капліна

____________________________________________________________________________